കുറഞ്ഞ വരുമാനം മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം - ശില്പശാല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുറഞ്ഞ വരുമാനം മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം

വേണം മറ്റൊരു കേരളം പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേഖലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബസദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തക്ർക്കുള്ള പരിശീലനം ശ്രീ ബി എം മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗോപാൽജി, കെ ബിനുമോൾ, ദേവകി, ജി രാജൻ, അജിത്, ശിവനാരായണൻ, അജിത കെ, ജലീൽ, പ്രമീള, എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ശില്പശാല ജൂൺ പതിനേഴിനു കണ്ണാടി യൂണിറ്റിലെ കിണാശ്ശേരിയിലാണു സംഘടിപ്പിച്ചത്. നാൽപ്പത്തഞ്ചു പേർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്കു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മുരളിയും സെക്രട്ടറി അജിതയും നേത്രുത്ത്വം നൽകി.