സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
25 മേയ് 2019 13:10 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

22 മേയ് 2019

(പു.)    16:37  റാന്നി മേഖല‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,088). . [Ramjchandran‎ (5×)]
      16:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-131). . Ramjchandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വാർഷികസമ്മേളനങ്ങൾ)
      16:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+153). . Ramjchandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+89). . Ramjchandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Ramjchandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക)
(പു.)     16:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,975). . Ramjchandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പരിഷത്തിന്റ റാന്നി മേഖല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     16:35 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ) . . Ramjchandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Parishad ranni mekhala.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(parishad ranni mekhala padana camp)
     15:49 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Ramjchandran (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎

19 മേയ് 2019

     06:14  യുറീക്ക‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-136). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:42  ഫലകം:പ്രധാനവിവരങ്ങൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-8). . [Ranjithsiji‎ (2×)]
      05:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-11). . Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉള്ളടക്കം)
"http://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്