വണ്ടാഴി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

രാജേഷ്

  • സെക്രെട്ടറി

മഹേഷ്‌

  • ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

ജിതിൻ

"http://wiki.kssp.in/index.php?title=വണ്ടാഴി&oldid=1071" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്