മുൻ ഭാരവാഹികൾ‍‍‍‍‍

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിഷത്തിന്റെ മുൻഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക വർഷം തിരിച്ച് ചുവടെ.

2016-2017

പ്രസിഡന്റ് ഡോ: കെ പി അരവിന്ദൻ
വൈസ്പ്രസിഡന്റ് 1 ബി. രമേഷ്
വൈസ്പ്രസിഡന്റ് 2 എൻ ശാന്തകുമാരി
ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി മുരളീധരൻ
സെക്രട്ടറി 1 എ. എം. ബാലകൃഷ്ണൻ
സെക്രട്ടറി 2 ടി.കെ. മീരാഭായി
സെക്രട്ടറി 3 ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ
ട്രഷറർ കെ. വി. സാബു

2015-2016

പ്രസിഡന്റ് ഡോ: കെ പി അരവിന്ദൻ
വൈസ്പ്രസിഡന്റ് 1 പി.വി.ദിവാകരൻ
വൈസ്പ്രസിഡന്റ് 2 എൻ ശാന്തകുമാരി
ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി മുരളീധരൻ
സെക്രട്ടറി 1 എ. എം. ബാലകൃഷ്ണൻ
സെക്രട്ടറി 2 കെ. വി. സാബു
സെക്രട്ടറി 3 ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ
ട്രഷറർ പി. കെ. നാരായണൻ

2014-2015

പ്രസിഡന്റ് ഡോ: എൻ. കെ. ശശിധരൻ പിള്ള
വൈസ്പ്രസിഡന്റ് 1 ടി.പി.ശ്രീശങ്കര്
വൈസ്പ്രസിഡന്റ് 2 എൻ ശാന്തകുമാരി
ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.വി.ശ്രീനിവാസൻ
സെക്രട്ടറി 1 [[ ]]
സെക്രട്ടറി 2 [[ ]]
സെക്രട്ടറി 3 [[ ]]
ട്രഷറർ പി. കെ. നാരായണൻ
"http://wiki.kssp.in/w/index.php?title=മുൻ_ഭാരവാഹികൾ‍‍‍‍‍&oldid=6005" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്