അജ്ഞാതം


മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
1,734 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  17:25, 18 ഏപ്രിൽ 2013
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
പുലരാനൊരു മോഹം, പുലരാനൊരു മോഹം.... (നിങ്ങടെയാകാമാകാശം..... മോഹം)
 
==ബാലോൽസവപ്പാട്ട്==
 
താത തക്കിട തന്നാരോ...തക<br>
തക്കിട തക്കിട തന്നാരോ<br>
ഒന്നു ചിരിക്കുവിൻ കൂട്ടുകാരേ...നമ്മ--<br>
ളൊന്നായ് ചിരിക്കുവിൻ കൂട്ടുകാരേ...<br>
താത തക്കിട തന്നരോ...തക<br>
തക്കിട തക്കിട തന്നാരോ...<br>
 
ഇന്നു പഠിക്കുവിൻ കൂട്ടുകാരേ നമ്മ--<br>
ളൊന്നായ് പഠിക്കുവിൻ കൂട്ടാരേ...<br>
താത തക്കിട തന്നാരോ...തക<br>
തക്കിട തക്കിട തന്നാരോ...<br>
 
എന്നും കളിക്കുവിൻ കൂട്ടാരേ...<br>
നമ്മളൊന്നായ് കളിക്കുവിൻ കൂട്ടാരേ...<br>
താത തക്കിട തന്നാരോ...തക<br>
തക്കിട തക്കിട തന്നാരോ...<br>
 
നന്നായ് വളരണം കൂട്ടാരേ...<br>
നമ്മളൊന്നായ് വളരണം കൂട്ടാരേ...<br>
താത തക്കിട തന്നാരോ...തക<br>
തക്കിട തക്കിട തന്നാരോ...<br>
 
പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കളിച്ചു രസിച്ചു നാ--<br>
മെന്നും വളരണം കൂട്ടാരേ...<br>
താത തക്കിട തന്നാരോ... തക<br>
തക്കിട തക്കിട തന്നാരോ...<br>
91

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1930" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്