അജ്ഞാതം


മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
'''ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖകളിൽ ഒന്നാണിത്. ലഘുലേഖകളിലെ വിവരങ്ങളും നിലപാടുകളും അവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലയളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ്. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അവ ഈ പേജിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ല.
'''
 
'''വഴിവിട്ട വിദ്യാഭ്യാസം'''
==കുത്തഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം==
അതിനുള്ള ശേഷി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ധർമം. എങ്കിലേ വിദ്യാഭ്യാസം ജനനന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാകൂ.
'''<small>പ്രസാധനം, വിതരണം---കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്, തൃശ്ശൂർ-- 680004---വില 5 രൂപ</small>''' 
'''<small>KSSP 1186 IE Sep2004 D 1/8 25K 500 LL 6/04</small>'''
729

തിരുത്തലുകൾ

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/8970...8986" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്