പ്രമാണം:പ്രപഞ്ചം ഒന്നിച്ച്.pdf

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
താളിലേക്ക് പോകുക


പൂർണ്ണ വലിപ്പം(1,654 × 1,239 പിക്സൽ, പ്രമാണത്തിന്റെ വലിപ്പം: 3.81 എം.ബി., മൈം തരം: application/pdf, 45 താളുകൾ)

പ്രമാണ നാൾവഴി

ഏതെങ്കിലും തീയതി/സമയ കണ്ണിയിൽ ഞെക്കിയാൽ പ്രസ്തുതസമയത്ത് ഈ പ്രമാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നു കാണാം.

തീയതി/സമയംലഘുചിത്രംഅളവുകൾഉപയോക്താവ്അഭിപ്രായം
നിലവിലുള്ളത്17:26, 19 ഒക്ടോബർ 201717:26, 19 ഒക്ടോബർ 2017-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം1,654 × 1,239, 45 താളുകൾ (3.81 എം.ബി.)Riswan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

താഴെ കാണുന്ന 2 താളുകളിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു:

മെറ്റാഡാറ്റ