സൂചിക:Jyothishavum Jyothisasthravum.djvu

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ലേഖകൻ {{{Author}}} കൃതിയുടെപേര്‌ {{{Title}}}
Translator {{{Translator}}}
Editor {{{Editor}}}
Year {{{Year}}}
Publisher   {{{Publisher}}}
Address {{{Address}}}
Source {{{Source}}}
Progress  default
Volumes {{{Volumes}}}
Pages

{{{Pages}}}

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സൂചിക:Jyothishavum_Jyothisasthravum.djvu&oldid=2273" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്