ജനസംവാദയാത്ര/പാലക്കാട് ജില്ല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മേഖല പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രം സമയം ചുമതലക്കാരൻ ഫോൺ
മണ്ണാർക്കാട്‌ അലനെല്ലൂർ 4 pm ജയൻ വി പി 9745404658
കുണ്ടൂർ കുന്ന്‌ 10 am ജയൻ വി പി 9745404658
ഭീമനാട്‌ 10 am അനിത 9747924877
കാരാകുറിശ്ശി 4 pm സുധീർ 9495689725
കരുമാനാംകുറിശ്ശി 10 am നാരായണൻകുട്ടി 9447268777
ചെർപ്പുളശ്ശേരി 4 pm നാരായണൻകുട്ടി 9447268777
കരിമ്പുഴ 10 am സനോജ്‌ 9037494172
പൂക്കോട്ട്‌കാവ്‌ 4 pm സനോജ്‌ 9037494172
ഒറ്റപ്പാലം കൂനത്തറ 4 pm ധർമദാസ്‌ 9947984841
ഒറ്റപ്പാലം 4 pm ഗോവിന്ദൻകുട്ടി 9961429352
ഷൊർണൂർ 10 am ഷാജൻ 9447625049
അമ്പലപ്പാറ 10 am ഷാജൻ 9447625049
ഓങ്ങല്ലൂർ പട്ടാമ്പി 4 pm സുധീർ 9497122325
മുതുമല 10 am സുധീർ 9497122325
വിളയൂർ 10 am ശങ്കരൻകുട്ടി 9656356428
കുലുക്കല്ലൂർ 4 pm ശങ്കരൻകുട്ടി 9656356428
തൃത്താല പിലാക്കാട്ടിരി 4 pm നാരായണൻ 9447774525
പട്ടിത്തറ 10 am നാരായണൻ 9447774525
കുമരനെല്ലൂർ 4 pm കൃഷ്‌ണൻ 9446530302
മേഴത്തൂർ 10 am കൃഷ്‌ണൻ 9446530302
കൊല്ലങ്കോട്‌ എലവഞ്ചേരി 10 am സുനിൽ 9447531956
കൊടുവായൂർ 4 pm സുനിൽ 9447531956
അകമ്പാടം 4 pm മോഹനൻ 9497751705
മുതലമട 10 am മോഹനൻ 9497751705
ചിറ്റൂർ ചിറ്റൂർ 4 pm രാധാകൃഷ്‌ണൻ 9495282712
തത്തമംഗലം 4 pm രാധാകൃഷ്‌ണൻ 9495282712
മേനോൻപാറ 10 am ലിയോനാർഡ്‌ 9496351540
നല്ലേപ്പിള്ളി 10 am ലിയോനാർഡ്‌ 9496351540
കുഴൽമന്ദം മാത്തൂർ FN മുഹമ്മദ്‌ മൂസ 9447786389
കണ്ണാടി 4 pm പ്രമീള 8547903231
ആലത്തൂർ വണ്ടാഴി 4 pm വിജയൻ 9496605868
കിഴക്കഞ്ചേരി 10 am വിജയൻ 9496605868
ആലത്തൂർ 4 pm ശ്രീനി 9446828223
കുനിശ്ശേരി 10 am ശ്രീനി 9446828223
മഞ്ഞപ്ര 10 am മഞ്‌ജു 9496872932
പുതുപ്പരിയാരം 4 pm വിജി 9495778063
അകത്തേത്തറ 10 am വിജി 9495778063
മലമ്പുഴ 4 pm ഡോ. സുധി 9447513423
ശേഖരീപുരം 4 pm ഡോ. സുധി 9447513423
പറളി 10 am പ്രദോഷ്‌ 9496264982

ചിത്രശാല

ജില്ലയിലെ സംവാദകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഇവിടെ ചേർക്കുക