"അടിമാലി യൂണിറ്റ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 49: വരി 49:
==ഭാരവാഹികൾ==
==ഭാരവാഹികൾ==
;<nowiki>പ്രസിഡന്റ് :  ജോയി മാത്യു</nowiki>
;<nowiki>പ്രസിഡന്റ് :  ജോയി മാത്യു</nowiki>
........
;വൈ.പ്രസിഡന്റ്
;വൈ.പ്രസിഡന്റ്
........
;<nowiki>സെക്രട്ടറി : നിഷാദ്.വി .എസ്</nowiki>
;<nowiki>സെക്രട്ടറി : നിഷാദ്.വി .എസ്</nowiki>
........
;ജോ.സെക്രട്ടറി
;ജോ.സെക്രട്ടറി
........
;ഖജാൻജി
;ഖജാൻജി
........


==യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ==
==യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ==

18:40, 7 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുള്ള രൂപംViswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് അടിമാലി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ജോയി മാത്യു
സെക്രട്ടറി നിഷാദ്.വി .എസ്
ട്രഷറർ ...........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് .......
പഞ്ചായത്തുകൾ
  1. .........
  2. .........
  3. .........
  4. .........
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അടിമാലി മേഖല കമ്മറ്റി യിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റാണ് അടിമാലി .

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ് : ജോയി മാത്യു
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി : നിഷാദ്.വി .എസ്
ജോ.സെക്രട്ടറി
ഖജാൻജി

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=അടിമാലി_യൂണിറ്റ്&oldid=10604" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്