"അമ്പതാം വാർഷികം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(' <div style="text-align: left; margin: 1em 0; padding: 7px; background-color: #F8F9F9; border: 2px solid #999; box-shadow:...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 11: വരി 11:
| '''സ്ഥലം''': ||: '''സാമൂതിരി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ'''
| '''സ്ഥലം''': ||: '''സാമൂതിരി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ'''
|-
|-
|}
|}
</div>
</div>
</div>
</div>
[[പ്രമാണം:Golden Jubily Emblem.png|thumbnail |right ]]
==സമ്മേളന വിവരങ്ങൾ==
==ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം==
==അധ്യക്ഷന്റെ ആമുഖം==
==ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ആമുഖം==
==സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ==
==സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രനിർവാഹകസമിതി==
==അനുബന്ധ പരിപാടികൾ==

22:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2014-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

വാർഷികം നടന്ന ജില്ല  : : കോഴിക്കോട്
തീയ്യതി: : 2014 മെയ് 9 - 12
സ്ഥലം: : സാമൂതിരി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
Golden Jubily Emblem.png

സമ്മേളന വിവരങ്ങൾ

ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം

അധ്യക്ഷന്റെ ആമുഖം

ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ആമുഖം

സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ

സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രനിർവാഹകസമിതി

അനുബന്ധ പരിപാടികൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=അമ്പതാം_വാർഷികം&oldid=4433" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്