"ആനക്കര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 18: വരി 18:
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|'''ജില്ല'''
|'''ജില്ല'''
|പാലക്കാട്
|[[പാലക്കാട്]]
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| ''' മേഖല'''
| ''' മേഖല'''
|തൃത്താല
|[[തൃത്താല]]
|-
|-
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"

16:09, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആനക്കര യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ജലീൽ പി.വി.
സെക്രട്ടറി സാബു
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആനക്കര
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ആനക്കര&oldid=9319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്