ഉപയോക്താവ്:നസീർഖാൻ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
09:53, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- നസീർഖാൻ (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (അവയവദാനമാണ് ഈ ലോകത്ത് നൽകാൻ പറ്റാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യപ്രവർത്തിയായി പൊതുവെ നമ...)

അവയവദാനമെന്ന പരിശുദ്ധകർമ്മം....

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:നസീർഖാൻ&oldid=8407" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്