എം.ടി. മുരളി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
22:45, 24 ജൂൺ 2014-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Vijayakumarblathur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ശാസ്ത്രകേരളം അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ, കെ.എസ്.എഫ്....' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

ശാസ്ത്രകേരളം അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ, കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=എം.ടി._മുരളി&oldid=5602" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്