"എറണാകുളം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 49: വരി 49:
ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...
ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...


ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് മറ്റു ജില്ലയിൽ നിന്നും പകർത്തിയ വിവരങ്ങളാണ്. മാറ്റം വരുത്തുമല്ലോ...


==ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം==
==ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം==
വരി 56: വരി 55:
മലയോര കൃഷിയും മദ്ധ്യ ഭാഗം വ്യവസായ മേഖലയും തുടർന്നു തീര പ്രദേശവും ജില്ലയിലുൽക്കൊള്ളുന്നു . ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ വൈവിധ്യം കാണാം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അടയാളം ലോകത്തിനു മാതൃകയായ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായഞ്ജമാണ്
മലയോര കൃഷിയും മദ്ധ്യ ഭാഗം വ്യവസായ മേഖലയും തുടർന്നു തീര പ്രദേശവും ജില്ലയിലുൽക്കൊള്ളുന്നു . ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ വൈവിധ്യം കാണാം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അടയാളം ലോകത്തിനു മാതൃകയായ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായഞ്ജമാണ്


[[എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവരണം, ജില്ലയുടെ ചരിത്രം, ഭൂപ്രകൃതി തുടങ്ങി കൂടുതൽ വായനക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക]]
എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവരണം, ജില്ലയുടെ ചരിത്രം, ഭൂപ്രകൃതി തുടങ്ങി കൂടുതൽ വായനക്ക് [[[ഇവിടെ]]] ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


==ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം==
==ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം==
വരി 74: വരി 73:
'''പ്രസിഡന്റ്'''
'''പ്രസിഡന്റ്'''


1.എസ്എസ് മധു, ശ്രീവിലാസം, മുപ്പത്തടം, ആലുവ 683110 (9446214840) [email protected]
1. എസ്എസ് മധു, ശ്രീവിലാസം, മുപ്പത്തടം, ആലുവ 683110 (9446214840) [email protected]


'''വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ'''
'''വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ'''


2 .ഡോ. സംഗമേശൻ കെ.എം. ആർദ്ര, അല്ലപ്ര 683556 (9495818688) [email protected]
2. ഡോ. സംഗമേശൻ കെ.എം. ആർദ്ര, അല്ലപ്ര 683556 (9495818688) [email protected]


3 .ഇ കെ സുകുമാരൻ
3. ഇ കെ സുകുമാരൻ


'''സെക്രട്ടറി'''
'''സെക്രട്ടറി'''


4 .വിഎ വിജയകുമാർ, വ‌രീയ്ക്കൽ, പെരിങ്ങാല 683565 (9446022675)[email protected]
4. വിഎ വിജയകുമാർ, വ‌രീയ്ക്കൽ, പെരിങ്ങാല 683565 (9446022675)[email protected]


'''ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ'''
'''ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ'''


5 .എം.ആർ. മാർട്ടിൻ 9446339747
5. എം.ആർ. മാർട്ടിൻ 9446339747


6 .സി.എ.വർഗീസ്    അരുണാജ്ഞലി ടെമ്പിൾ, കനാൽ റോഡ്, യൂസി കോളജ് 683102 (9495076177), [email protected]>,  
6. സി.എ.വർഗീസ്    അരുണാജ്ഞലി ടെമ്പിൾ, കനാൽ റോഡ്, യൂസി കോളജ് 683102 (9495076177), [email protected]>,  
      
      
'''ട്രഷറർ'''
'''ട്രഷറർ'''


7 .പി കെ രഞ്ചൻ  
7. പി കെ രഞ്ചൻ  


'''കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ'''
'''കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ'''


8 . കെ.ഡി.കാർത്തികേയൻ
8. കെ.ഡി.കാർത്തികേയൻ


9 . ജയ എം, ഡി/5, ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സ്, കുസാറ്റ് 682022 (9495245344)
9. ജയ എം, ഡി/5, ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സ്, കുസാറ്റ് 682022 (9495245344)


10 . ടിടി പൗലോസ് 9446762687
10. ടിടി പൗലോസ് 9446762687


11 .കെ.എസ്.രവി, കാരിക്കൽ, പൂനൂർ, വളയൻചിറങ്ങര 683556 (9496281991)
11. കെ.എസ്.രവി, കാരിക്കൽ, പൂനൂർ, വളയൻചിറങ്ങര 683556 (9496281991)


12 .സുശീല കെകെ, കുന്നത്താൻ വീട്, കല്ലുപാലം, കോതകുളങ്ങര, അങ്കമാലി 683572 (9495363482)
12. സുശീല കെകെ, കുന്നത്താൻ വീട്, കല്ലുപാലം, കോതകുളങ്ങര, അങ്കമാലി 683572 (9495363482)


13 .അഭിലാഷ് അയ്യപ്പൻ, കളത്താംപുറത്ത്, ഒലിയപ്പുറം 686662 (9495381977) (കൂത്താട്ടുകുളം)
13. അഭിലാഷ് അയ്യപ്പൻ, കളത്താംപുറത്ത്, ഒലിയപ്പുറം 686662 (9495381977) (കൂത്താട്ടുകുളം)


14 . കെആർ ശാന്തിദേവി, പുത്തൻവീട്ടിൽ, വള്ളുവള്ളി, കൂനമ്മാവ് 683518 (9605051611)  
14. കെആർ ശാന്തിദേവി, പുത്തൻവീട്ടിൽ, വള്ളുവള്ളി, കൂനമ്മാവ് 683518 (9605051611)  


15 . എംകെ ജയചന്ദ്രൻ, പത്മരാഗം, കാണിനാട്, പുത്തൻകുരിശ് 682308 (9446571254)  
15. എംകെ ജയചന്ദ്രൻ, പത്മരാഗം, കാണിനാട്, പുത്തൻകുരിശ് 682308 (9446571254)  


16 . കൂടൽ ശോഭൻ 9847968705
16. കൂടൽ ശോഭൻ 9847968705


17 . മോഹൻദാസ് മുകുന്ദൻ, മുത്തുചിപ്പി, മുളക്കുളം പി ഒ , പിറവം 686664,        (9895256715)
17. മോഹൻദാസ് മുകുന്ദൻ, മുത്തുചിപ്പി, മുളക്കുളം പി ഒ , പിറവം 686664,        (9895256715)


18 . ജി ഗോപിനാഥൻ 9447440044
18. ജി ഗോപിനാഥൻ 9447440044


19 . എംകെ സുനിൽ 9495250466
19. എംകെ സുനിൽ 9495250466


20 . റ്റി എം ശങ്കരൻ
20. റ്റി എം ശങ്കരൻ


21 . പി ഗോപാലക്രിഷ്ണ്ണൻ
21. പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ


22 . അർ ത്യാഗരജൻ പോറ്റി
22. അർ ത്യാഗരാജൻ പോറ്റി


23 . കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ  
23. കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ  


24 . യമുന എ ഡി
24. യമുന എ ഡി


25 . ഗീവർഗീസ് പി എം  
25. ഗീവർഗീസ് പി എം  


26 . രാധാക്രിഷ്ണ മേനോൻ
26. രാധാക്രിഷ്ണ മേനോൻ


27 . സന്തോഷ് കുമാർ പി
27. സന്തോഷ് കുമാർ പി


28 . ജയശ്രീ എം എസ്
28. ജയശ്രീ എം എസ്


29 . എ പി ജി നായർ
29. എ പി ജി നായർ


30 . സുകുമാരൻ റ്റി ആർ
30. സുകുമാരൻ റ്റി ആർ


31 . സുരേഷ് എൻ കെ  
31. സുരേഷ് എൻ കെ  


32 . ബാലക്രിഷ്ണൻ നായർ റ്റി ആർ തടത്തിൽ, നാഗഞ്ചരി, പാനിപ്ര 686692 (9446512243) (കോതമംഗലം)
32. ബാലക്രിഷ്ണൻ നായർ റ്റി ആർ തടത്തിൽ, നാഗഞ്ചരി, പാനിപ്ര 686692 (9446512243) (കോതമംഗലം)


33 . ഉണ്ണിക്രിഷ്ണൻ റ്റി ആർ  
33. ഉണ്ണിക്രിഷ്ണൻ റ്റി ആർ  


34 . മുകുന്ദൻ കെ എ
34. മുകുന്ദൻ കെ എ


35.  ശശിധരൻ കെ
35.  ശശിധരൻ കെ
വരി 164: വരി 163:
ജെ അർ ബബു  (മുളന്തുരുത്തി)
ജെ അർ ബബു  (മുളന്തുരുത്തി)


കാർതിയൻ (തൃപ്പൂണിത്തുറ)
കാർതികേയൻ (തൃപ്പൂണിത്തുറ)


ഡി  പ്രേംനാധ് 
ഡി  പ്രേംനാഥ് (കൂത്താട്ടുകുളം)


എസ് രമേഷ് (എറണാകുളം)
എസ് രമേശൻ (എറണാകുളം)


എം എസ് മോഹനൻ (അങ്കമാലി)
എം എസ് മോഹനൻ (അങ്കമാലി)

07:12, 9 മാർച്ച് 2014-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

.

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
എറണാകുളം
പ്രസിഡന്റ് എസ്.എസ്.മധു 9446214840
സെക്രട്ടറി വി.എ.വിജയകുമാർ 9446022675
ട്രഷറർ പി കെ രഞ്ജൻ 9447608918
സ്ഥാപിത വർഷം {{{foundation}}}
ഭവൻ വിലാസം പരിഷത്ത് ഭവൻ, എ. കെ.ജി. റോഡ്, ഇടപ്പള്ളി ടോൾ,
കൊച്ചി, പിൻ - 682024
ഫോൺ 04842532675
ഇ-മെയിൽ [email protected]
ബ്ലോഗ് http://ksspernakulam.wordpress.com/
മേഖലാകമ്മറ്റികൾ ആലുവ
വൈപ്പിൻ
പാറക്കടവ്
എറണാകുളം (മേഖല)
മുളന്തുരുത്തി
തൃപ്പൂണിത്തുറ
കൂത്താട്ടുകുളം
അങ്കമാലി
പറവൂർ
പെരുമ്പാവൂർ
മൂവാറ്റുപുഴ
കോതമംഗലം
കോലഞ്ചരി


ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...


ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം

കേരളത്തിലെ, അറബിക്കടൽ തീരം മുതൽ ഹൈറേഞ്ച് കവാടം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് എറണാകുളം.ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി നഗരമാണ്.എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഭൂവിനിയോഗം കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഉത്പാദന ഉപാധി എന്നതിൽ നിന്നും റിയൽ എസ്റ്റെറ്റായി മാറി . കുന്നിടിക്കലും , നിലം നികത്തലും സർവ്വ സാധാരണമായി . കുടിവെള്ളം പൈപ്പ് വെള്ളമായും വെള്ളക്കെട്ട് ജന ദുരിതമായും മാറി . കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ മേഖല രൂപകൊണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ,മുപ്പതുകളിലും നാല്പതുകളിലും പെരിയാർ നദി കേന്ദ്രമാക്കി നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു . നഗരവൽക്കരണ ത്തോടൊപ്പം വായു ജല മലിനീകരണവും ഇത് സമ്മാനിച്ചു ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകൾ മലയോര കൃഷിയും മദ്ധ്യ ഭാഗം വ്യവസായ മേഖലയും തുടർന്നു തീര പ്രദേശവും ജില്ലയിലുൽക്കൊള്ളുന്നു . ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ വൈവിധ്യം കാണാം എറണാകുളം ജില്ലയുടെ അടയാളം ലോകത്തിനു മാതൃകയായ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതായഞ്ജമാണ്

എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വിവരണം, ജില്ലയുടെ ചരിത്രം, ഭൂപ്രകൃതി തുടങ്ങി കൂടുതൽ വായനക്ക് [[[ഇവിടെ]]] ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം

പരിഷത്ത് ഭവൻ

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

ഏകെജി റോഡ്, ഇടപ്പള്ളി. കൊച്ചി 682024

ഫോൺ നമ്പർ 04842532675, 9446012675 (ക്രിസ്റ്റീന)

ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ പേരും വിലാസവും

പ്രസിഡന്റ്

1. എസ്എസ് മധു, ശ്രീവിലാസം, മുപ്പത്തടം, ആലുവ 683110 (9446214840) [email protected]

വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ

2. ഡോ. സംഗമേശൻ കെ.എം. ആർദ്ര, അല്ലപ്ര 683556 (9495818688) [email protected]

3. ഇ കെ സുകുമാരൻ

സെക്രട്ടറി

4. വിഎ വിജയകുമാർ, വ‌രീയ്ക്കൽ, പെരിങ്ങാല 683565 (9446022675)[email protected]

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

5. എം.ആർ. മാർട്ടിൻ 9446339747

6. സി.എ.വർഗീസ് അരുണാജ്ഞലി ടെമ്പിൾ, കനാൽ റോഡ്, യൂസി കോളജ് 683102 (9495076177), [email protected]>,

ട്രഷറർ

7. പി കെ രഞ്ചൻ

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

8. കെ.ഡി.കാർത്തികേയൻ

9. ജയ എം, ഡി/5, ഫാമിലി ക്വാർട്ടേഴ്സ്, കുസാറ്റ് 682022 (9495245344)

10. ടിടി പൗലോസ് 9446762687

11. കെ.എസ്.രവി, കാരിക്കൽ, പൂനൂർ, വളയൻചിറങ്ങര 683556 (9496281991)

12. സുശീല കെകെ, കുന്നത്താൻ വീട്, കല്ലുപാലം, കോതകുളങ്ങര, അങ്കമാലി 683572 (9495363482)

13. അഭിലാഷ് അയ്യപ്പൻ, കളത്താംപുറത്ത്, ഒലിയപ്പുറം 686662 (9495381977) (കൂത്താട്ടുകുളം)

14. കെആർ ശാന്തിദേവി, പുത്തൻവീട്ടിൽ, വള്ളുവള്ളി, കൂനമ്മാവ് 683518 (9605051611)

15. എംകെ ജയചന്ദ്രൻ, പത്മരാഗം, കാണിനാട്, പുത്തൻകുരിശ് 682308 (9446571254)

16. കൂടൽ ശോഭൻ 9847968705

17. മോഹൻദാസ് മുകുന്ദൻ, മുത്തുചിപ്പി, മുളക്കുളം പി ഒ , പിറവം 686664, (9895256715)

18. ജി ഗോപിനാഥൻ 9447440044

19. എംകെ സുനിൽ 9495250466

20. റ്റി എം ശങ്കരൻ

21. പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

22. അർ ത്യാഗരാജൻ പോറ്റി

23. കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ

24. യമുന എ ഡി

25. ഗീവർഗീസ് പി എം

26. രാധാക്രിഷ്ണ മേനോൻ

27. സന്തോഷ് കുമാർ പി

28. ജയശ്രീ എം എസ്

29. എ പി ജി നായർ

30. സുകുമാരൻ റ്റി ആർ

31. സുരേഷ് എൻ കെ

32. ബാലക്രിഷ്ണൻ നായർ റ്റി ആർ തടത്തിൽ, നാഗഞ്ചരി, പാനിപ്ര 686692 (9446512243) (കോതമംഗലം)

33. ഉണ്ണിക്രിഷ്ണൻ റ്റി ആർ

34. മുകുന്ദൻ കെ എ

35. ശശിധരൻ കെ

മേഖലാ സെക്രട്ടറിമാർ

ടിഎൻ സുനിൽകുമാർ 9142101690 (ആലങ്ങാട്)

എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ 9496314125 (വൈപ്പിൻ)

സിഎസ് ഷാജി, ചന്ദ്രശ്ശേരി, കുറുമശ്ശേരി 682579 (9949531584) (പാറക്കടവ്)

ജെ അർ ബബു (മുളന്തുരുത്തി)

കാർതികേയൻ (തൃപ്പൂണിത്തുറ)

ഡി പ്രേംനാഥ് (കൂത്താട്ടുകുളം)

എസ് രമേശൻ (എറണാകുളം)

എം എസ് മോഹനൻ (അങ്കമാലി)

പിഎൻ സോമൻ 9447774947 (പെരുമ്പാവൂർ)

കെ.കെ.ഭാസ്ക്കരൻ കുന്നുംപുറത്ത്,കായനാട്, ഊരമന (മൂവാറ്റുപുഴ)

ഷാജു വർഗീസ് (കോതമംഗലം)

രഞ്ചൻ റ്റി കെ (പറവൂർ)

പിഎം സുകുമാരൻ (കോലഞ്ചരി)

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

1962 ൽ രൂപം കൊണ്ട കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പ്രവർത്തനം പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു. 1962 മുതൽ 67 വരെയുള്ള കാലം രൂപീകരണ ഘട്ടമെന്നും 62 മുതൽ 72 വരെ സംഘടനാ ഘട്ടമെന്നും ആണല്ലോ നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടന്നിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. 1973-78 കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംഘടനാ വ്യാപനവും പ്രവർത്തന മേഖലാ വ്യാപനവും നടക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലും പരിഷത്തിന്റെ വിത്ത് പാകപ്പെട്ടത്.കേരളത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മദ്ധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പരിഷത്ത് സംഘടന രൂപം കൈവരിക്കുന്നത് രൂപീകരണയോഗത്തിനു ഏതാണ്ട് അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. ഒരു സൊസൈറ്റിയായി പരിഷത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനു (1967)ശേഷം. എറണാകുളത്തുകാരായ ഏതാനും വ്യക്തികൽ ആദ്യം മുതലേ സംഘടനയിലുണ്ടായിരുന്നു. 1962-ലെ രൂപീകരണയോഗത്തിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തവരായിരുന്നു സി.കെ.ഡി പണിക്കരും കെ.കെ.പി മേനോനും. 1967-ൽ ആലുവ പാലസിൽ വച്ചാണ് പരിഷത്തിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആദ്യയോഗം നടക്കുന്നത്. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പി.ടി.ഭാസ്കര പണിക്കരാണ്. യോഗത്തിൻ പി.ടി.ബിയെ കൂടാതെ എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര്യർ, എം.ഐ.ഉമ്മൻ, കെ.ആർ.ശാന്തകുമാർ, കൃഷണൻ പോറ്റി, പി ജി കുറുപ്പ്, അബ്ദുൾ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യോഗത്തിൽ വച്ച് അബ്ദുൾ ഖാദറെ പ്രസിഡന്റായും പി ജി കുറുപ്പിനെ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു

കൂടുതൽ വായനയ്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന താൾ കാണുക

പ്രധാന പരിപാടികൾ 2014

കൊച്ചിയുടെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെമിനാർ

കൊച്ചിയുടെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെമിനാർ നഗരങ്ങളിലെ കക്കൂസ് മാലിന്യം പ്രത്യേകം പൈപ്പുകളിലൂടെ ഒരു പൊതുകേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിലും ഇതിനുള്ള സംവിധാനമില്ല എന്നത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനത്തിനിടയാക്കിയതാണ്. കൊച്ചിനഗരത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത്ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 2013 മെയ് 29 ബുധനാഴ്ച്ച വൈകീട്ട് എറണാകുളം ഗവ.ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്.കോർപ്പറേഷന്റെ നഗരാസൂത്രണ ചെയർമാൻ കെ.ജെ.സോഹൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എ.കെ.രമണി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. പ്രമുഖ ആർകിടെക്ട് ജയഗോപാൽ റാവു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രൊ.എം.കെ.പ്രസാദ് , നഗരസഭ ആരോഗ്യസ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി.കെ അഷ്‌റഫ്,അഡ്രാക്ക് പ്രസിഡണ്ട് രംഗനാഥപ്രഭു റിട്ട.ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ടി വി ജേക്കബ, സി എ വിജയചന്ദ്രൻ ലതാരാമൻ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ജി.ഗോപിനാഥൻ സ്വാഗതവും മേഖലാ സെക്രട്ടറി എസ്.രമേശൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.കൊച്ചി നഗരത്തിലെ സീവേജ് പൈപ്പുകൾ പലതും പൊട്ടിക്കിടക്കയാണെന്നും തന്മൂലം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ എത്തുന്നതിൽ 80% വെള്ളമാണെന്നും ലീക്ക് മൂലം നഗരത്തിലെ ഭൂഗർഭജലം മലിനമായിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഞെട്ടലോടെയാണ് സഭ സ്വീകരിച്ചത്. ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൌകര്യമുണ്ടാക്കേണ്ടത് വാട്ടർ അതോറിറ്റഇയുടെ ചുമതലയാണെന്നും സമ്മേളനം വിലയിരുത്തി.തുടർന്ന് ജൂലൈ 1ന് സോഹന്റെ ചേമ്പറിൽ എം.കെ.പിയും ജയപാൽ റാവുവും ചേർന്ന് ചർച്ച നടത്തി.

ഐസോൺ ജില്ലാപരിശീലനം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടേ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുളന്തുരുത്തി തുരുത്തിക്കര ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു 16./10/2013 ൻ.മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് സ്വാഗതവും ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി കൺ‌വീനർ ജി .ഗോപിനാഥ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ മോഹനൻ ഉൽഘാടനം നിർവഹിച്ചു.ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സംസാരിച്ചു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ശ്രീ ടി ആർ സുകുമാരൻ ആകാശത്തിലെ അക്ഷരമാലയെക്കുറിച്ചും ശ്രീ ശോഭൻ സൌരയൂഥവും അതിനുമപ്പുറവും എന്ന വിഷയവും ശ്രീ ഉദയകുമാർ ഐസോണും അതിനുശേഷവും എന്ന ക്ലാസും കൈകാര്യം ചെയ്തു

വീണ്ടെടുപ്പുകൾ" പ്രകാശനം

“ലോകം സ്വയം നന്നാവുകയില്ല" എം.എ.ബേബി

പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ ഡോ. സുനിൽ പി. ഇളയിടം രചിച്ച "വീണ്ടെടുപ്പുകൾ" എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സി.പി.എം. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ അദ്ദേഹം. ലോകത്തെ എങ്ങിനെ നന്നാക്കാമെന്ന് മുഴുവനായും മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സത്യമാണെന്നതിനാൽ ശാശ്വതമാണ് മാർക്സിസം. അത് ശാസ്ത്രീയമാണ്. ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച അശാസ്ത്രീയതയാണ് ഇന്ന് പലരും സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാർക്സിസത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് സുനിലിന്റെ പുസ്തകം. “മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളംകാലം പ്രസക്തമാണ് മാർക്സിസം" തന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ എസ്. ശർമ്മ എം.എൽ.എ. പറഞ്ഞു. മാർക്സിസ്റ്റു വീക്ഷണത്തെ വലയങ്ങളില്ലാതെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് സുനിലിന്റെ കൃതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പുസ്തക സംവാദത്തിൽ പി. രാജീവ് എം.പി., വത്സലാ പ്രസന്നകുമാർ, എൻ.എം. പിയേഴ്‍സൺ, അഡ്വ. എൻ.എ.അലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിർവാഹകസമിതി അംഗം ഡോ. കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി. പുസ്തകം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വി.എൻ. ജോഷിക്കു തന്നെ നല്കിയാണ് പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിച്ചത്. പ്രകാശന സമയം തന്നെ ഇരുന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.31 ഒക്ടോബർ വൈകിട്ട് 5.30നു ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി.ആർ.സുകുമാരൻ സ്വാഗതവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.എ.വിജയകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

ജില്ലാബാലശാസ്ത്രകോൺഗ്രസ്‌,കൂത്താട്ടുകുളം

ജന 5 , 6 തീയതികളിൽ കൂത്താട്ടുകുളം മേഖലയിലെ വടകര സൈന്റ് . ജോൺസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വച്ച് സഹവാസ ക്യാമ്പ് ആയി നടന്നു . 11 നു രാവിലെ നടന്ന ഉത്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രിമതി . അനിത ബേബി ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്‌ ഉത്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു .,പരിഷത്ത് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീ .എൻ .യു . ഉലഹന്നാൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ,ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ മെമ്പർ ശ്രീ. സി എൻ പ്രഭകുമാർ ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗങ്ങളായ ശ്രീ. ബിജു കുര്യാക്കോസ് , ശ്രീമതി . സ്മിത സാജു , സ്കൂൾ മാനേജർ ശ്രീ , തോംസൺ .സി . വർഗീസ് , ഹെഡ് മിസ്ട്രെസ്സ് ശ്രീമതി . ജെമി ടീച്ചർ , ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗം പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ . സജു . സി . അഗസ്റ്റീൻ . ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീമതി ,വത്സമ്മ തോമസ്‌ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു .വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി കൺവീനെർ ശ്രീ . ടി ആർ . സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ പരിഷത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും , രണ്ടു ദിവസത്തെ അകാദമിക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾകുറിച് സംസാരിച്ചു . ജനറൽ കൺവീനെർ അഭിലാഷ് അയ്യപ്പൻ സ്വാഗതവും , മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഡി . പ്രേംനാഥ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു . ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ 48 (യു .പി . വിഭാഗം) , 36 (ഹൈസ്കൂൾ ), 3 ( ഹയർ സെക്കന്ററി ) കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു . ഉത്ഘാടന ശേഷം കുട്ടികൾ ഗ്രൂപ്പ്‌ തിരിഞ്ഞു പരിചയപ്പെടൽ നടന്നു .തുടർന്ന് ഹയർ സെക്കന്ററി ലാബിൽ ( ഫിസിക്സ്‌ , കെമിസ്ട്രി , ബയോളജി ) ലഘു പരീക്ഷണങൾ ചെയ്തു . ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ജലം , പരിസ്ഥിതി , ജ്യോതി ശാസ്ത്രം എന്നി വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു കൊണ്ട് വന്ന ഗവേഷണ പ്രൊജക്റ്റ്‌ അവതരണം നടന്നു , പ്രൊജക്റ്റ്‌ മൂല്യനിർണയത്തിനു സിമി ടീച്ചർ , ഉദയകുമാർ , ശാന്തി ദേവി , വിപിൻ , ജിതിൻ , കണ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കി , യു .പി . വിഭാഗത്തിൽ 38 . ഹൈ സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 35 , ഹയർ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തിൽ 3 ഗവേഷണ പ്രൊജക്റ്റ്‌ അവതരിപ്പിച്ചു . വൈകിട്ട് " വിക്കി പീഡിയ യും , സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ " എന്ന ക്ലാസ്സ്‌ നടന്നു , ശ്രീ. ശ്യാംലാൽ ( ഹൈസ്കൂൾ , കൂത്താട്ടുകുളം ) സർ ആണ് ക്ലാസ്സ്‌ നയിച്ചത് . ലഘു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഏറെ പുതുമയുള്ള " വയർ നിറഞ്ഞാൽ പോരാ " എന്നാ വീഡിയോ കോൺഫ്രറൺസ് വഴിയുള്ള ക്ലാസ്സ്‌ നടന്നു , കോഴിക്കോട് നിന്ന് തൃശൂർ സർകാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ഡോ . കെ ജി . രാധാകൃഷ്ണൻ സർ ആയിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തത്‌ . കുട്ടികള്ക്കും , രക്ഷിതാക്കല്ക്കും , പ്രവർത്തകർക്കും പുതുമയും , ആവേശവും ജനിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സ്‌ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർന്റേതു , വൈപ്പിൻ നിന്നുള്ള ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥി യായ അനിതയും , അങ്കമാലിയിൽ നിന്നുള്ള ദാർവിഷും സംശയങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി ചോദിച്ചു , തികച്ചും പുതുമയാർന്ന ഈ പരിപാടി ഭാവിയിലും സമർഥമായി ഉപയോഗിക്കമെന്നു കരുതുന്നു .. അത്താഴതിനു ശേഷം ശ്രീ . ഉദയകുമാർ സ്റ്റെല്ലെറിയം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ ആകാശ കാഴ്ചകളുടെ വിസ്മയങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൂടി കൊണ്ട് പോയി . , ശ്രീ . കെ കെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ ടെലിസ് കോപ്പിലൂടെ വാനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു .ഏറെ വൈകിയതിനാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സര്ഗവേദി , ക്യാമ്പ്‌ ഫയർ എന്നി പരിപാടികൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു .രാത്രിയിൽ 100 പേർ ക്യാമ്പിൽ ഉറങ്ങി ,ഇതിൽ 42 പെൺകുട്ടികൾ , 35 ആൺകുട്ടികൾ , 15 രക്ഷിതാക്കൾ , എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നിരവധി പരിഷത്ത് പ്രവർതകരും ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായി . പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6 മണിക് വ്യായമാത്തോടെ ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ദിവസത്തെ ആദ്യ ഇനം " പരിസ്ഥിതി പഠന യാത്ര " ആയിരുന്നു .സ്കൂളിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കാവിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെറിയ വനത്തിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര , യാത്രക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചത് കെ എസ്‌ ടി എ എറണാകുളം ജില്ല കമ്മിറ്റി അംഗവും , ആറൂർ ഗവ ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മായ എം കെ രാജു ആയിരുന്നു , കുട്ടികള്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു പ്രവര്തനമായിരുന്നു യാത്ര . കാവിലെ പ്രതിഷ്ട മരമാണ് , കൂടാതെ ശ്രീകോവിൽ നു മേല്ക്കൂരയില്ല പകരം മരമാണ് മേൽക്കൂര തീർത്തിരിക്കുന്നതു , മനുഷ്യൻ മരങ്ങളെയും , പ്രകൃതിയെയും എത്ര മാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് പ്രകടമായ തെളിവാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ കാവ്‌ . പഠന യാത്ര കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണബോധം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു , വളരെ വലിയ തംബകം , ഇരിപ്പ , തെള്ളി , ആഞ്ഞിലി എന്നി വൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിബിഡമാണ് ആ പ്രദേശം .വന യാത്രക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ പോയത് കവിതയുടെയും , കാൽപ്പനികതയുടെയും ലോകത്തേക്ക് , മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവ എഴുത്തുകാരനും , ആതാനിക്കൽ ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ , കെ വി സജയ് ആയിരുന്നു " ശാസ്ത്ര കവിതകൾ " എന്ന സെഷനിൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചത് , സർ ഐസക്‌ ന്യൂട്ടൺ ന്റെ ശവ കുടീരത്തിൽ അലെക്സാന്ദെർ പോപ്‌ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവി ആലേഖനം ചെയ്ത Epitaph , NATURE and Nature "s laws lay hid in night ,God said ,"Let Newton be ! and all was light , എന്നതിൽ തുടങ്ങി സാമുവേൽ കോളജിറ്റിന്റെ സ്വപ്നം കാണൽ വഴി ആൽബെർട്ട് ഐൻസ്റ്റെൻ , മലയാള ഭാഷയിലെ ശാസ്ത്രാ അദ്ധ്യാപകൻ വൈലോപ്പിള്ളി യിലേക്കും എല്ലാം ശാസ്ത്ര കവിത നീണ്ടു .തുടർന്ന് മാജിക്‌ ലെ ശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിച്ചു .സമാപന യോഗത്തിൽ മുവാറ്റുപുഴ ഡി ഇ ഓ ശ്രീ . സന്തോഷ്‌ സി ഏ സമ്മാന വിതരണം നടത്തി . പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സമ്മാനവും ,സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കി .സംസ്ഥാന ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്‌ പങ്കെടുക്കാൻ ഉള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി . മുൻ പിറവം എം എൽ എ ശ്രീ. എം ജെ ജേക്കബ്‌ , കാക്കൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ . എബ്രഹാം കെ കെ , ശ്രീ അജയൻ വി , ശ്രീ വി സി കുര്യാക്കോസ് , താലുക്ക് ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ ജോസ് കരിമ്പന , എന്നിവര് ക്യാമ്പ്‌ സന്ദര്ശിച്ചു .ക്യാമ്പ്‌ വൈകിട്ട് 4 നു സമാപിച്ചു .

എറണാകുളം ജില്ലാസമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരതായജ്ഞംരജതജൂബിലി വർഷത്തിനു തുടക്കമായി

എറണാകുളംജില്ലാ സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരതായജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക ദിനമായ ജനവരി 26 നു എറണാകുളം ഗവ ഹൈസ്കൂളിൽ സാക്ഷരതാ പ്രവര്ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ ഒത്തുചേര്ന്നു .കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ സമാഗമം ആഹ്ലാദകരമയിരുന്നു . ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് രജതജൂബിലി വരെ കാത്തിരുന്നതിൽ ഏറെ പേരും പരിഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചു .സാക്ഷരതാഇൻസ്ട്രക്ടർമാരയിരുന്നവരിൽ ഏറെ പേർ തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനാനുഭാവങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ ആയതു ഈ പ്രസ്ഥാനമാണെന്നു വിലയിരുത്തി .ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം , നവസാക്ഷരർ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം ,കലാജാഥകളുടെയും വിളമ്പര ജാഥകളുടെയും ആവേശകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ....,പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഏറെയായിരുന്നു . ബീഹാർ കലാജാഥയിൽ അംഗങ്ങളായവർ ഭാഷക്കതീതമായി കലാപരിപാടികൾ ജനങ്ങളിലുണ്ടക്കിയ പ്രതികരണം ഊന്നിപറഞ്ഞു ..സി ജി , ഇ കെ എൻ , മുല്ലനേഴി, കെ വിജയകുമാർ, എ ടി ദേവസ്യ , ജോസഫ് കളക്ടറായിരുന്ന കെ ആർ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സ്മരണകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. പ്രൊഫ പി കെ രവീന്ദ്രൻ സംഗമത്തിനു നേതൃത്വം നല്കി . ജില്ലാ സെക്രടറി വി എ വിജയകുമാർ സ്വാഗതവും , വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ സുകുമാരാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു . കെ പി സുനിൽ, എം കെ സുനിൽ എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം നടത്തി 1989 ജനവരി 26 നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ കെ നയനാർഉദ്ഘാടനംചെയ്തസാക്ഷരതായജ്ഞത്തിലെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ 1990 ഫെബ് 4 നു പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗ് എറണാകുളം ജില്ല സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി . തുടർന്നു കേരളസാക്ഷരതയായും , അഖിലേന്ത്യതലത്തിലേക്കും വളർന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കാളികളായവർ ഏറെയാണ്‌ .18000 ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ / 1000 ൽ അധികം മാസ്റ്റർ ട്രെയിനെർമാർ , ജില്ല , പഞ്ചായത്ത്തല, വാർഡ്‌തല സമിതിഅംഗങ്ങൾ , കലാജാഥ അംഗങ്ങൾ ,........ ഇവരുടെ ഒരു ഡയറകടറി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ആദ്യപ്രവർത്തനം , ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ksspkochi @gmail .com എന്ന ഇ മെയിൽ വിലാസത്തിലോ , 9446022675 എന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക , മേഖലാതലസംഗമങ്ങളും തുടർന്നു ജില്ലാസംഗമവും രജത ജൂബിലി വർഷത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു

ജനസംവാദയാത്ര

ഞാറക്കൽ Adv.M.Gopakumar 22 Yes 
മുളവുകാട് Adv.M.Gopkumar 13 Yes 
വാവക്കാട് Adv.Raviprakash 40 
പറവൂർ V.G.Gopinathan 29 Yes 
കൈതാരം Adv.Raviprakash 25 
ആലങ്ങാട് Dr.K.Rajesh 33 
വാഴക്കുളം P.V.Vinod 16 
യുസി കോളേജ് C.Madhusoodanan 21 
വരാപ്പുഴ T.R.Sukumaran 11 
കരുമാല്ലൂർ C.Madhusoodanan 61 
ആലുവ P.V.Vinod 60 
അടുവാശ്ശേരി T.R.Sukumaran 21 
മഞ്ഞപ്ര Prof.P.K.Ravindran 18 
ശ്രീമൂലനഗരം Nazeer C.A. 14 
തുറവൂർ Nazeer C.A. 17 
ആഴകം Prof. P K Raveendran 30 
ഓടക്കാലി G.Rajasekharan 12 Yes 
വളയൻ ചിറങ്ങര  G. Rajasekharan 18 Yes 
വടാട്ടുപാറ Prof.V.R.Raghunandanan 35 Yes 
കീരംപാറ Prof.V.R.Raghunandanan 18 Yes 
കോതമംഗലം Prof.P.R.Raghavan 25 Yes 
ചെരുവടൂർ Prof.P.R.Raghavan 35 Yes 
പായിപ്ര Dr.N.K.Sasidharan Pillai 35 Yes 
മാറാടി G.Balakishnan Nair 25 
മുളവൂർ G.Balakishnan Nair 21 
വാളകം G.Balakishnan Nair 10 
പിറവം T.P.Srisankar 10 
കൂത്താട്ടുകുളം T.P.Srisankar 38 
മഴുവന്നൂർ P.Radhakrishnan 22 
കോലഞ്ചേരി V.Manoj 34 
കടയിരുപ്പ് Sajeevan P.B 32 
പുത്തങ്കുരിശ് V.Manoj 17 
മുളന്തുരുത്തി Rajasekharavariar 46 
വെളിയനാട് Rajasekharavariar 19 
എരുവേലി K.K.Ravi 30 
ഉദയംപേരൂർ K.K.Ravi 26 Yes 
തെക്കുംഭാഗം Joji Koottummel 27 
ഏരൂർ Joji Koottummel 25 Yes 
ഭവൻ Dr.K.G.Radhakrishnan 44 
തമ്മനം Dr.K.G.Radhakrishnan 25 
ആകെ 1060

ഗാന്ധി നാടക യാത്ര

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ "ഗാന്ധി നാടക യാത്രക്ക്‌ കൂത്താട്ടുകുളത് സ്വീകരണം നല്കി . കേളി ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി , സി ജെ സ്മാരക സമിതി , പെൻഷനെർസ് യുണിയൻ , ഉപ്പുകണ്ടം ലൈബ്രറി , നാട്ടരങ്ങ് ഒലിയപ്പുറം , പുകാസ , കെഎസ്‌ടിഎ , കോപ്പരേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ്‌ യുണിയൻ , സ്റ്റേജ് ആർടിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളും ഫാ . ജോൺ എർനിയാകുളം , തിരുമാറാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ശ്രീ . ഷംസുദീൻ എന്നിവരും നാടക യാത്രയേ സ്വീകരിച്ചു .നാടക യാത്രയോട് അനുബന്ധിച് നടന്ന പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ ഡോ . എം പി മത്തായി പങ്കെടുത് സംസാരിച്ചു , ശ്രീ സി എൻ പ്രഭകുമാർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു . തുടർന്ന് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി സച്ചിദാനന്ദൻ രചിച്ച " ഗാന്ധി " നാടകം അരങ്ങേറി .നാടകയാത്രയുടെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനമായി പുസ്തക പ്രചരണം , മേഖലയിലെ ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച് " ഗാന്ധി പ്രശ്നോത്തരിയും " സംഘടിപ്പിച്ചു . പ്രശ്നോത്തരിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഡോ എം പി മത്തായി സമ്മാനമായി പരിഷത്ത്‌ പുസ്‌തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു . മുവാറ്റുപുഴ ബി എഡ് കോളേജിൽ നാടക യാത്രയ്ക്കു നല്കിയ വരവേല്പ്പ് ആവേശകരമായിരുന്നു , അങ്കമാലിയിൽ തോട്ടകം എന്നാ ഗ്രാമ പ്രദേശത്തായിരുന്നു നാടകം അരങ്ങേറിയത് . മുളന്തുരുത്തി മേഖലയിലെ എരുവേലിയിൽ പ്രശസ്ത കവി ചെമ്മനംചാക്കോയുടെ പ്രഭാഷണതോടെ യാണ് സ്വീകരണം ആരംഭിച്ചത് .ആലുവാ മേഖലയിലെ നീറികോട് കേന്ദ്രത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു നടന്ന വീട്ടുമുറ്റ സംവാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ വെങ്ങോലയിൽ നാടകയാത്രക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന സെമിനാറിൽ സ്ത്രീപദവി പഠനം പുസ്തകം എം കെ രാജേന്ദ്രൻ പരിചയപ്പെടുത്തി . കോലഞ്ചേരിയിൽ പ്രൊഫ പി കെ രവീന്ദ്രന്റെ പ്രഭാഷണത്തോടെയാണ് സ്വീകരണ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് . ജില്ലയിൽ 9 ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപയുടെ പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിച്ചു , നാലായിരത്തോളം പേർ നാടകം കണ്ടു

ഗാന്ധിനാടകയാത്ര പുസ്തകപ്രചാരണം എറണാകുളംജില്ല ആലുവ-140000, കോലഞ്ചേരി-140000, മുളന്തുരുത്തി-110000, അങ്കമാലി-100000, കൂത്താട്ടുകുളം-92700, പെരുമ്പാവൂർ-87600, മുവാറ്റുപുഴ-71000, ത്രിപൂണിത്തുറ-60000, എറണാകുളം-60000, പറവൂർ-50000, ആകെ-911300/-

എറണാകുളം ജില്ലാ വാർഷികം ഇത്തവണ അങ്കമാലി മേഖലയിലെ മഞ്ഞപ്രയിൽ

എറണാകുളം ജില്ലാ വാർഷികം ഇത്തവണ അങ്കമാലി മേഖലയിലെ മഞ്ഞപ്ര യൂണിറ്റിലെ മഞ്ഞപ്ര ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ വച്ച് വച്ച് ഏപ്രിൽ 12,13 തിയതികളിൽ നടക്കും.വാർഷികം സമുചിതമായി നടത്തുന്നതിനായി 27/02/2014 , 3 മണിക്ക് മഞ്ഞപ്ര ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ വച്ച് നടന്ന സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണയോഗത്തിൽ മഞ്ഞപ്രയിലെ വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അറുപതോളം പേർ പങ്കെടുത്തു.ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രി എസ്.എസ്.മധു അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ശ്രി പി കെ രവീന്ദ്രൻ വിശദീകരണം നടത്തി. തുടർന്ന് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് മോഹനൻ അനുബന്ധപരിപാടികളും ശ്രി എം ആർ വിദ്യാധരൻ കരട് സംഘാടകസമിതിയും അവതരിപ്പിച്ചു.തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിരവധി പേർ തങ്ങളുടെ സംഘടനയെ പ്രതിനിധികരിച്ച് സഹായവാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.തുടർന്ന് എം പി ശ്രീ ധനപാലൻ , എം എൽ എ ശ്രീ ജോസ് തെറ്റയിൽ , ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെംബർമാർ , സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്റ്റ്രസ്സ് ശ്രീമതി കെ കെ ശാന്ത , ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ജാസ്മിൻ ഡിക്രൂസ് എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായും മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി സിൽ‌വി ജോസ് ചെയർ പേഴ്സൺ ആയും മേഖലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് മോഹനൻ ജനറൽ കൺ‌വീനറായും ശ്രീ എൻ കെ സുകുമാരൻ ട്രഷററ്യും അറുപതംഗ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലാവാർഷികം ഇത്തവണ അങ്കമാലി മേഖലയിലെ മഞ്ഞപ്രയിൽ

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ

<gallery widths=150px height=120px perrow="5" align="center"> പ്രമാണം:IMG 2902.JPG|ജില്ലാ വാർഷികം പ്രമാണം:IMG 2914(1).JPG|ജില്ലാ വാർഷികം പ്രമാണം:IMG_2908.JPG|ജില്ലാ വാർഷികം പ്രമാണം:IMG 2906.JPG|ജില്ലാ വാർഷികം പ്രമാണം:gender w s.jpg|അങ്കമലിയിൽ വച്ചൂ നടന്ന ജില്ലാ ജെന്ടർ ശില്പശാല പ്രമാണം:IMG 1790.JPG| ജില്ലാ ആരോഗ്യ സംഗമം ത്രപ്പൂണിതുറ പ്രമാണം:EKm jilaa vidyabhiasa samgamam.JPG|ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സംഗമം പ്രമാണം:Aumesh.JPG|ജില്ലാ സംഘടനാവിദ്യാഭ്യാസ ശില്പശാല പ്രമാണം:IMG 1824.JPG|ജില്ലാ പ്രവർതക യോഗം പ്രമാണം:Vikasana congress sp convention.JPG|വികസന കോൺഗ്രസ് പ്രത്യേക പ്രവർതക യോഗം പ്രമാണം:IMG 4710.JPG|ഗാട്ഗിൽ റിപ്പോർട് പ്രകാശനം പ്രമാണം:DSC 0243.jpg|വീണ്ടെടുപ്പുകൾ പ്രകാശനം പ്രമാണം:DSC 0247.jpg|വീണ്ടെടുപ്പുകൾ പ്രകാശനം പ്രമാണം:DSC04020.JPG|സൗരയൂധവും ധൂമകേതുക്കളും പ്രകാശനം പ്രമാണം:DSC 7041.NEF.jpg| Learning for life പ്രകാശനം പ്രമാണം:IMG 5847.JPG|സ്ത്രീ പദവി പ0നം പ്രകാശനം പ്രമാണം:Css_wed_at_skt_uty_thuravoor.jpg|നെൽ വയൽ സംരക്ഷണ പാദയാത്ര പ്രമാണം:Image0628 copy.jpg|കുടിവെള്ള പരിശാധന പ്രമാണം:IMG 3081.JPG|എറണാകുളതു വച്ചു നടന്ന സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെമിനാറ് പ്രമാണം:bolgaty.jpg|എറണാകുളം ഹൈക്കോടതികവലയിൽ നടന്ന കായൽ സംരക്ഷണ കൺ വൻഷൻ പ്രമാണം:sakhsharatha jubli1.JPG|ഇടപ്പള്ളി ഗവ ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത രജത ജൂബിലി സംഗമം പ്രമാണം:balasasthra congress.JPG|ജില്ലാ ബലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് സമാപന പരിപടി പ്രമാണം:film.jpg|എറണാകുളം ഭവനിൽ നടന്ന ചലച്ചിത്ര കൂട്ടയ്മ പ്രമാണം:IMG_0654[1]|എറണാകുളം ജില്ലാവാർഷികം ഇത്തവണ അങ്കമാലി മേഖലയിലെ മഞ്ഞപ്രയിൽ പ്രമാണം:Manikkamagalam 1.JPG|ഗാന്ധി നാടക യാത്രയുടെ പ്രചരണതിനായി മാണിക്കമംഗലം കവലയിൽ ബോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു, നേത്രുത്വം ടി എൽ പ്രദീപ് പ്രമാണം:എറണാകുളം ജില്ലാ വാർഷിക സംഘാടകസമിതിയോഗം മഞ്ഞപ്ര ഗവ.ഹൈസ്കൂളിൽ.സദസ്സിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം..jpg|എറണാകുളം ജില്ലാവാർഷികം ഇത്തവണ അങ്കമാലി മേഖലയിലെ മഞ്ഞപ്രയിൽ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=എറണാകുളം&oldid=4778" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്