"കണ്ണാടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
[[പാലക്കാട്]] ജില്ലയിലെ [[കുഴൽമന്ദം]] മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് '''കണ്ണാടി'''.
{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5"
|-
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"|
|-
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" |  [[പ്രമാണം:Viswa_Manavan_KSSP_Logo_1.jpg|50px|center]] '''കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണാടി യൂണിറ്റ്'''
|-
 
| '''പ്രസിഡന്റ്'''
| -
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| '''വൈസ് പ്രസിഡന്റ്'''
| -
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| ''' സെക്രട്ടറി'''
|അജിത
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| '''ജോ.സെക്രട്ടറി'''
| -
|-
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| 
|- style="vertical-align: top; text-align: center;"
|-
| '''ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്'''
| കണ്ണാടി
|- style="vertical-align: top; text-align: left;"
|-
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"| 
|- style="vertical-align: top; text-align: center;"
|                                [['''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്''']]
|}
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് [[പാലക്കാട്]] ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന, [[കുഴൽമന്ദം]] മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കണ്ണാടി.
== യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി ==
*പ്രസിഡന്റ്
[[-]]
*വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
[[-]]
*സെക്രെട്ടറി
[[-]]
*ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി
[[-]]
 
== യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ ==
 
[[-]], [[-]], [[]],
==യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ==
 
== യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള  കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ ==
*[[-]],[[-]](ജില്ലാ കമ്മറ്റി)
*[[-]](മേഖല കമ്മറ്റി)

21:53, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണാടി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് -
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് -
സെക്രട്ടറി അജിത
ജോ.സെക്രട്ടറി -
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണാടി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന, കുഴൽമന്ദം മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കണ്ണാടി.

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

-

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

-

  • സെക്രെട്ടറി

-

  • ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

-

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

-, -, [[]],

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

  • -,-(ജില്ലാ കമ്മറ്റി)
  • -(മേഖല കമ്മറ്റി)
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണാടി&oldid=1148" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്