"കണ്ണാടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 27: വരി 27:
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"|   
| colspan="2" bgcolor="{{{colour_html}}}"|   
|- style="vertical-align: top; text-align: center;"
|- style="vertical-align: top; text-align: center;"
|                               [['''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്''']]
|                                                                       [['''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്''']]
|}
|}
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് [[പാലക്കാട്]] ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന, [[കുഴൽമന്ദം]] മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കണ്ണാടി.
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് [[പാലക്കാട്]] ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന, [[കുഴൽമന്ദം]] മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കണ്ണാടി.

21:57, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണാടി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് -
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് -
സെക്രട്ടറി അജിത
ജോ.സെക്രട്ടറി -
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണാടി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന, കുഴൽമന്ദം മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കണ്ണാടി.

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

-

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

-

  • സെക്രെട്ടറി

-

  • ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

-

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

-, -, [[]],

യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

  • -,-(ജില്ലാ കമ്മറ്റി)
  • -(മേഖല കമ്മറ്റി)
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണാടി&oldid=1149" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്