"കണ്ണാടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
[[പാലക്കാട്]] ജില്ലയിലെ [[കുഴൽമന്ദം]] മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ്  ''''''കണ്ണാടി''''''.
[[പാലക്കാട്]] ജില്ലയിലെ [[കുഴൽമന്ദം]] മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ്  [['''കണ്ണാടി''']].

21:00, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്ദം മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് '''കണ്ണാടി'''.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണാടി&oldid=1145" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്