"കണ്ണാടി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 51: വരി 51:
==യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ==
==യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ==


"വേണം മറ്റൊരു കേരളം , കാമ്പയിൻ."
വേണം മറ്റൊരു കേരളം , കാമ്പയിൻ.


""യുവസംഗമം""
യുവസംഗമം


""കുട്ടികൾക്കായ്‌ നടത്തിയ ചലച്ചിത്രപ്രദർശനം""
==കുട്ടികൾക്കായ്‌ നടത്തിയ ചലച്ചിത്രപ്രദർശനം ==

14:18, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കണ്ണാടി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് മുരളി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രമേഷ്
സെക്രട്ടറി അജിത
ജോ.സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ണാടി
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന, കുഴൽമന്ദം മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കണ്ണാടി.

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി

  • പ്രസിഡന്റ്

മുരളി

  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

രമേഷ്

  • സെക്രെട്ടറി

അജിത

  • ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറി

സുകുമാരൻ

യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

അമ്രുത, []], [[]].

യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള മറ്റുകമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ


യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

വേണം മറ്റൊരു കേരളം , കാമ്പയിൻ.

യുവസംഗമം

കുട്ടികൾക്കായ്‌ നടത്തിയ ചലച്ചിത്രപ്രദർശനം

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണാടി&oldid=1204" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്