"കണ്ണൂർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 7 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 3: വരി 3:
ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...
ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...


#ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
==ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം==
#ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ
==ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ==
#ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം
ഭാരവാഹികൾ 2017-18
#ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
*പ്രസിഡന്റ്-[[പ്രോഫ .കെ ബാലൻ]],ഫോൺ
#ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
*വൈസ് പ്രസിഡന്റ്-[[കെ ഗോപിനാഥൻ]] ഫോൺ
#ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ
*വൈഹ്സ് പ്രസിഡന്റ്-[[.]] ഫോൺ
#ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
*സെക്രട്ടറി-[[ഒ സി ബേബിലത]] ഫോൺ
#പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ
*ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി-[[കെ വി മനോജ്]] ഫോൺ 9495480103
*ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി-[[ബാബു പി പി]] ഫോൺ 9446736784
*ട്രഷറർ -[[ജയപ്രസാദ്]] ഫോൺ 8547480947
 
==ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം==
പരിഷത്ത് ഭവൻ,തളാപ്പ്, ചിന്മയ ബാലഭവനു സമീപം, കണ്ണൂർ 670002
*ടെലഫോൺ: 04972700424,8547826624
 
==ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക==
===പയ്യന്നൂർ===
===മാതമംഗലം===
===മാടായി===
===തളിപ്പറമ്പ്===
===മയ്യിൽ===
===ശ്രീകണ്ഠപുരം===
===ഇരിട്ടി===
===പേരാവൂർ===
===കൂത്തുപറമ്പ്===
===പാനൂർ===
===തലശ്ശേരി===
===എടക്കാട്===
===കൂടാളി===
===കണ്ണൂർ===
 
==ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക==
==ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ==
==ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം==
==പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ==

22:26, 7 ഒക്ടോബർ 2017-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...

ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം

ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഭാരവാഹികൾ 2017-18

ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം

പരിഷത്ത് ഭവൻ,തളാപ്പ്, ചിന്മയ ബാലഭവനു സമീപം, കണ്ണൂർ 670002

  • ടെലഫോൺ: 04972700424,8547826624

ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

പയ്യന്നൂർ

മാതമംഗലം

മാടായി

തളിപ്പറമ്പ്

മയ്യിൽ

ശ്രീകണ്ഠപുരം

ഇരിട്ടി

പേരാവൂർ

കൂത്തുപറമ്പ്

പാനൂർ

തലശ്ശേരി

എടക്കാട്

കൂടാളി

കണ്ണൂർ

ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണൂർ&oldid=6368" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്