"കണ്ണൂർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 6: വരി 6:
==ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ==
==ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ==
==ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം==
==ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം==
പരിഷത്ത് ഭവൻ,തളാപ്പ്, ചിന്മയ ബാലഭവനു സമീപം, കണ്ണൂർ 670002
*ടെലഫോൺ: 04972700424,8547826624
==ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക==
==ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക==
==ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക==
==ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക==

19:57, 13 മേയ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...

ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം

ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ

ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം

പരിഷത്ത് ഭവൻ,തളാപ്പ്, ചിന്മയ ബാലഭവനു സമീപം, കണ്ണൂർ 670002

  • ടെലഫോൺ: 04972700424,8547826624

ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണൂർ&oldid=170" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്