കണ്ണൂർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:31, 12 മേയ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Vijayakumarblathur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...

  1. ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം
  2. ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ
  3. ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം
  4. ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
  5. ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക
  6. ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ
  7. ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം
  8. പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണൂർ&oldid=148" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്