കണ്ണൂർ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഇതൊരു കവാടമായി (Portal) സജ്ജീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന താളാണ്.

ഇതിൽ വരേണ്ടുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണ്ടവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമല്ലോ...

ജില്ലയുടെ പൊതുവിവരണം/ആമുഖം

ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഭാരവാഹികൾ 2012

ജില്ലാഭവന്റെ വിലാസം

പരിഷത്ത് ഭവൻ,തളാപ്പ്, ചിന്മയ ബാലഭവനു സമീപം, കണ്ണൂർ 670002

  • ടെലഫോൺ: 04972700424,8547826624

ജില്ലയിലെ മേഖലാകമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

പയ്യന്നൂർ

മാതമംഗലം

മാടായി

തളിപ്പറമ്പ്

മയ്യിൽ

ശ്രീകണ്ഠപുരം

ഇരിട്ടി

പേരാവൂർ

കൂത്തുപറമ്പ്

പാനൂർ

തലശ്ശേരി

എടക്കാട്

കൂടാളി

കണ്ണൂർ

ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികളുടെ പട്ടിക

ജില്ലയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ

ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം

പരിപാടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കണ്ണൂർ&oldid=174" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്