"കുഴൽമന്ദം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(' == '''ഭാരവാഹികൾ''' == പ്രസിഡ്ന്റ് : ലീലാക്രിഷ്ണൻ വൈ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 1: വരി 1:


== '''ഭാരവാഹികൾ''' ==


പ്രസിഡ്ന്റ് : ലീലാക്രിഷ്ണൻ
== == ''''''ഭാരവാഹികൾ'''''' == ==
വൈസ് പ്രസിഡ്ന്റ്: ത്രിപുരജ്
 
സെക്രട്ടറി: പ്രമീള
 
ജോ.സെക്രട്ടറി: ജലീൽ
പ്രസിഡ്ന്റ് : ലീലാക്രിഷ്ണൻ.
ട്രഷറർ: മുഹമദ് മൂസ
 
വൈസ് പ്രസിഡ്ന്റ്: ത്രിപുരജ്.
 
സെക്രട്ടറി: പ്രമീള.
 
ജോ.സെക്രട്ടറി: ജലീൽ.
 
ട്രഷറർ: മുഹമദ് മൂസ.

07:09, 21 ജൂൺ 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം


== 'ഭാരവാഹികൾ' ==

പ്രസിഡ്ന്റ് : ലീലാക്രിഷ്ണൻ.

വൈസ് പ്രസിഡ്ന്റ്: ത്രിപുരജ്.

സെക്രട്ടറി: പ്രമീള.

ജോ.സെക്രട്ടറി: ജലീൽ.

ട്രഷറർ: മുഹമദ് മൂസ.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കുഴൽമന്ദം&oldid=726" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്