കെ. പാപ്പൂട്ടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
10:28, 13 മേയ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Vijayakumarblathur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('യുറീക്ക പത്രാധിപർ,സർവ വിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

യുറീക്ക പത്രാധിപർ,സർവ വിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ ഡയറക്റ്റർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കെ._പാപ്പൂട്ടി&oldid=166" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്