ചാലക്കുടി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
20:15, 19 ജൂലൈ 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Peemurali (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5" |- | colsp...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ........
പ്രസിഡന്റ് ........
സെക്രട്ടറി ........
ട്രഷറർ ..........
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്തുകൾ
യൂണിറ്റുകൾ ....., ..... ,......, ...., ..., ....., ....., ....., ....., ....., ........., ......, .........
[[ | ]] കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

മേഖലാ കമ്മറ്റി

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ്
  • ........
വൈ.പ്രസിഡന്റ്
  • ...........
  • ...........
സെക്രട്ടറി
  • ...........
ജോ.സെക്രട്ടറി
  • ..........
ഖജാൻജി
  • ..........

മേഖലാ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ

യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ

മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചാലക്കുടി&oldid=954" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്