"ചാലക്കുടി (യൂണിറ്റ്)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചാലക്കുടി (യൂണിറ്റ്))
 
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 32: വരി 32:
|}
|}
[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]] [[തൃശ്ശൂർ|തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ]] [[9 ചാലക്കുടി| ചാലക്കുടി മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക്]] കീഴിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്‌ ചാലക്കുടി യൂണിറ്റ്
[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]] [[തൃശ്ശൂർ|തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ]] [[9 ചാലക്കുടി| ചാലക്കുടി മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക്]] കീഴിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്‌ ചാലക്കുടി യൂണിറ്റ്
[[വർഗ്ഗം:യൂണിറ്റ് കമ്മറ്റികൾ]]
[[വർഗ്ഗം:പരിഷത്ത് സംഘടനാഘടന]]
[[വർഗ്ഗം:തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റുകൾ]]

23:04, 1 ഒക്ടോബർ 2013-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചാലക്കുടി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി
ജോ.സെക്രട്ടറി
നഗരസഭ ചാലക്കുടി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ ചാലക്കുടി നഗരസഭ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്‌ ചാലക്കുടി യൂണിറ്റ്

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചാലക്കുടി_(യൂണിറ്റ്)&oldid=2976" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്