"ചാലിശ്ശേരി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 33: വരി 33:
|[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]]
|[[കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്]]
|}
|}
08.11. 2021 ന് ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സംഘാടക സമിതി ചേർന്നു. ജില്ല കമ്മറ്റി അംഗം ഗോപി സി. വിശദീകരണം നടത്തി.
സംഘാടക സമിതി :
ചെയർ പേഴ്സൺ : ശ്രീമതി. സന്ധ്യ, പ്രസിഡന്റ്, ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
വൈസ് ചെയർ പേഴ്സൺ മാർ :
1. ശ്രീമതി. ആനി വിനു, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ, ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
2. ശ്രീമതി. ദേവിക, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്,  GHSS ചാലിശ്ശേരി
കൺവീനർ : ശ്രീമതി.എൻ.വിജയകുമാരി, മേഖല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
ജോ കൺവീനർ :
1. ഡോ.ഇ.എൻ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
2 ശ്രീ. ശശിധരൻ

14:06, 10 നവംബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചാലിശ്ശേരി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി.എസ്
സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചാലിശ്ശേരി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

08.11. 2021 ന് ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് സംഘാടക സമിതി ചേർന്നു. ജില്ല കമ്മറ്റി അംഗം ഗോപി സി. വിശദീകരണം നടത്തി. സംഘാടക സമിതി : ചെയർ പേഴ്സൺ : ശ്രീമതി. സന്ധ്യ, പ്രസിഡന്റ്, ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് ചെയർ പേഴ്സൺ മാർ : 1. ശ്രീമതി. ആനി വിനു, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ, ചാലിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2. ശ്രീമതി. ദേവിക, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, GHSS ചാലിശ്ശേരി കൺവീനർ : ശ്രീമതി.എൻ.വിജയകുമാരി, മേഖല വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജോ കൺവീനർ : 1. ഡോ.ഇ.എൻ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ 2 ശ്രീ. ശശിധരൻ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചാലിശ്ശേരി&oldid=9587" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്