ചാലിശ്ശേരി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:32, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചാലിശ്ശേരി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടി.എസ്
സെക്രട്ടറി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചാലിശ്ശേരി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചാലിശ്ശേരി&oldid=9337" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്