"ചേർത്തല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(താളിലെ വിവരങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല താലൂക... എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
(link)
 
വരി 1: വരി 1:
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല താലൂക്കിലെ മേഖലയാണ് ചേർത്തല മേഖല
[[ആലപ്പുഴ ജില്ല|ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ]] ചേർത്തല താലൂക്കിലെ മേഖലയാണ് ചേർത്തല മേഖല.

07:57, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല താലൂക്കിലെ മേഖലയാണ് ചേർത്തല മേഖല.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ചേർത്തല&oldid=9292" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്