"തൃത്താല (യൂണിറ്റ്)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 2: വരി 2:
== തൃത്താല ==
== തൃത്താല ==
'''ഭാരവാഹികൾ'''
'''ഭാരവാഹികൾ'''
          '''പ്രസിഡന്റ്'''           
                  '''പ്രസിഡന്റ്'''           
         '''വൈസ് പ്രസിഡന്റ്'''
         '''വൈസ് പ്രസിഡന്റ്'''
          '''സെക്രട്ടറി'''
                    '''സെക്രട്ടറി'''
          '''ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി'''
        '''ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി'''

15:40, 29 മാർച്ച് 2013-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

തൃത്താല

ഭാരവാഹികൾ

         പ്രസിഡന്റ്      
    വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
          സെക്രട്ടറി
    ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=തൃത്താല_(യൂണിറ്റ്)&oldid=1877" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്