"തൃത്താല (യൂണിറ്റ്)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 2: വരി 2:
== തൃത്താല ==
== തൃത്താല ==
'''ഭാരവാഹികൾ'''
'''ഭാരവാഹികൾ'''
                   '''പ്രസിഡന്റ്'''          
                   '''പ്രസിഡന്റ്'''     വിജയകുമാർ   
         '''വൈസ് പ്രസിഡന്റ്'''
         '''വൈസ് പ്രസിഡന്റ്'''     രാജൻ. ഇ
                     '''സെക്രട്ടറി'''
                     '''സെക്രട്ടറി'''     ഷംസുദ്ധീൻ. എ.കെ
         '''ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി'''
         '''ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി'''     രാജൻ. വി

15:43, 29 മാർച്ച് 2013-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

തൃത്താല

ഭാരവാഹികൾ

         പ്രസിഡന്റ്   വിജയകുമാർ   
    വൈസ് പ്രസിഡന്റ്   രാജൻ. ഇ
          സെക്രട്ടറി   ഷംസുദ്ധീൻ. എ.കെ
    ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി   രാജൻ. വി
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=തൃത്താല_(യൂണിറ്റ്)&oldid=1878" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്