തൃത്താല (യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃത്താല യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ഷംസുദ്ദീൻ
സെക്രട്ടറി രാജൻ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൃത്താല
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=തൃത്താല_(യൂണിറ്റ്)&oldid=9329" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്