തൃത്താല (യൂണിറ്റ്)

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തൃത്താല

ഭാരവാഹികൾ

         പ്രസിഡന്റ്   വിജയകുമാർ   
    വൈസ് പ്രസിഡന്റ്   രാജൻ. ഇ
          സെക്രട്ടറി   ഷംസുദ്ധീൻ. എ.കെ
    ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി   രാജൻ. വി
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=തൃത്താല_(യൂണിറ്റ്)&oldid=1878" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്