പട്ടിത്തറ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:22, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പട്ടിത്തറ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് പ്രേംകുമാർ
സെക്രട്ടറി സുനിത്‍കുമാർ
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടിത്തറ
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പട്ടിത്തറ&oldid=9328" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്