പിലാക്കാട്ടിരി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:28, 5 ഒക്ടോബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Shajiarikkad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 27em; font-size: 90%;" cellspacing="5" |- | colsp...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പിലാക്കാട്ടിരി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ്
സെക്രട്ടറി ബീന പി.ബി
ജില്ല പാലക്കാട്
മേഖല തൃത്താല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാഗലശ്ശേരി
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പിലാക്കാട്ടിരി&oldid=9334" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്