അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
19 മേയ് 2022 13:30 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

15 മേയ് 2022

9 മേയ് 2022

25 ഏപ്രിൽ 2022

     12:17  കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ്‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +706 [Shajiarikkad‎ (4×)]
     
12:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +288 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎രണ്ടാംഘട്ട വിലയിരുത്തൽ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
11:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −3 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഒരു ദിനനം റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
11:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +421 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎60 വർഷം 60 വരികൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
10:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്

24 ഏപ്രിൽ 2022

22 ഏപ്രിൽ 2022

     07:35  കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ്‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി −106 [Shajiarikkad‎ (2×)]
     
07:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +6 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
     
07:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) −112 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്

20 ഏപ്രിൽ 2022

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ബന്ധപ്പെട്ട_മാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്