അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
29 മേയ് 2023 13:24 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

3 മേയ് 2023

     21:03  കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ്‎‎ 4 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,549 [Shajiarikkad‎ (4×)]
     
21:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +133 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
21:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +409 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മേഖലാ സമ്മേളനം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +515 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎മേഖലാ സമ്മേളനം റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
     
18:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +492 Shajiarikkad സംവാദം സംഭാവനകൾ →‎2023ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:ബന്ധപ്പെട്ട_മാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്