പ്രമാണം:Css wed at skt uty thuravoor.jpg

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
18:11, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- സംഗമേശൻ (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

Css_wed_at_skt_uty_thuravoor.jpg(589 × 442 പിക്സൽ, പ്രമാണത്തിന്റെ വലിപ്പം: 45 കെ.ബി., മൈം തരം: image/jpeg)

നെൽവയൽസംരക്ഷണജാഥ

പ്രമാണ നാൾവഴി

ഏതെങ്കിലും തീയതി/സമയ കണ്ണിയിൽ ഞെക്കിയാൽ പ്രസ്തുതസമയത്ത് ഈ പ്രമാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നു കാണാം.

തീയതി/സമയംലഘുചിത്രംഅളവുകൾഉപയോക്താവ്അഭിപ്രായം
നിലവിലുള്ളത്10:45, 14 സെപ്റ്റംബർ 201410:45, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം589 × 442 (45 കെ.ബി.)Tcm1941 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)04:12 ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 പതിപ്പിലേക്കു സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു
10:39, 14 സെപ്റ്റംബർ 201410:39, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം589 × 442 (45 കെ.ബി.)Tcm1941 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
09:42, 14 സെപ്റ്റംബർ 201409:42, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം589 × 442 (45 കെ.ബി.)Tcm1941 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
12:39, 18 ഓഗസ്റ്റ് 201212:39, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം4,000 × 3,000 (3.03 എം.ബി.)സംഗമേശൻ (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
12:37, 30 ജൂൺ 201212:37, 30 ജൂൺ 2012-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം320 × 240 (28 കെ.ബി.)Satheeshvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
17:32, 6 ജൂൺ 201217:32, 6 ജൂൺ 2012-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം320 × 240 (28 കെ.ബി.)Satheeshvayalar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)ർലോക പരിസര ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല തുറവൂർ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ക്ലാസ്സ്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=പ്രമാണം:Css_wed_at_skt_uty_thuravoor.jpg&oldid=1356" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്