"ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 28: വരി 28:
 
{{അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം1}}{{പൂർവപദം|ഝ}}
 
{{അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം1}}{{പൂർവപദം|ഝ}}
 
{{അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം2}}{{പൂർവപദം|ഞ}}
 
{{അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം2}}{{പൂർവപദം|ഞ}}
| rowspan="2"| <imagemap>
+
| rowspan="2"| [[പ്രമാണം:2downarrow.png|18px rect 48 48 0 0 [[:ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക (സമഗ്രം)|അക്ഷരമാലാസൂചിക (സമഗ്രം)]]desc none]]
പ്രമാണം:2downarrow.png|18px
 
rect 48 48 0 0 [[:ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക (സമഗ്രം)|അക്ഷരമാലാസൂചിക (സമഗ്രം)]]
 
desc none
 
</imagemap>
 
 
|-
 
|-
 
{{അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം2}}{{പൂർവപദം|ട}}
 
{{അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം2}}{{പൂർവപദം|ട}}

05:02, 23 മേയ് 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക&oldid=324" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്