"ഫലകം:ജില്ലാകമ്മറ്റികൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('{| style="float:right;margin:0 0 2ex 2ex" class="toccolours" |- !style="background:#F6E6AE"|'''<center>ജില്ലാ ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 3: വരി 3:
 
!style="background:#F6E6AE"|'''<center>ജില്ലാ കമ്മറ്റികൾ</center>'''
 
!style="background:#F6E6AE"|'''<center>ജില്ലാ കമ്മറ്റികൾ</center>'''
 
|-
 
|-
|[[കവാടം:തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം]]
+
|[[കവാടം:തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം]]  
|-
+
||
 
|[[കവാടം:കൊല്ലം|കൊല്ലം]]
 
|[[കവാടം:കൊല്ലം|കൊല്ലം]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:പത്തനംതിട്ട|പത്തനംതിട്ട]]
 
|[[കവാടം:പത്തനംതിട്ട|പത്തനംതിട്ട]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:ആലപ്പുഴ|ആലപ്പുഴ]]
 
|[[കവാടം:ആലപ്പുഴ|ആലപ്പുഴ]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:കോട്ടയം|കോട്ടയം]]
 
|[[കവാടം:കോട്ടയം|കോട്ടയം]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:ഇടുക്കി|ഇടുക്കി]]
 
|[[കവാടം:ഇടുക്കി|ഇടുക്കി]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:എറണാകുളം|എറണാകുളം]]
 
|[[കവാടം:എറണാകുളം|എറണാകുളം]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:തൃശ്ശൂർ|തൃശ്ശൂർ]]
 
|[[കവാടം:തൃശ്ശൂർ|തൃശ്ശൂർ]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:പാലക്കാട്|പാലക്കാട്]]
 
|[[കവാടം:പാലക്കാട്|പാലക്കാട്]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:മലപ്പുറം|മലപ്പുറം]]
 
|[[കവാടം:മലപ്പുറം|മലപ്പുറം]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട്]]
 
|[[കവാടം:കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട്]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:വയനാട്|വയനാട്]]
 
|[[കവാടം:വയനാട്|വയനാട്]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:കണ്ണൂർ|കണ്ണൂർ]]
 
|[[കവാടം:കണ്ണൂർ|കണ്ണൂർ]]
|-
+
||
 
|[[കവാടം:കാസർകോഡ്|കാസർകോഡ്]]
 
|[[കവാടം:കാസർകോഡ്|കാസർകോഡ്]]
 
|}
 
|}

11:19, 21 ഏപ്രിൽ 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:ജില്ലാകമ്മറ്റികൾ&oldid=84" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്