"ഫലകം:പരിഷത്ത് വിക്കി സ്വാഗതം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
('<!--table id "mp-topbanner" has an entry at mediawiki:Vector.css --> {|id="mp-topbanner" style="width:100%; backgrou...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
വരി 3: വരി 3:
 
|
 
|
 
{| style="width:100%;"
 
{| style="width:100%;"
|<div style="font-size:150%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;"><big>'''''പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം !'''''</big></div>
+
|<div style="font-size:100%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;"><big>'''''പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം !'''''</big></div>
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;"><br> ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...</div>
+
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...</div>
 
|}
 
|}
  
 
|}
 
|}

02:32, 8 ഏപ്രിൽ 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം !
ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...