"ഫലകം:പരിഷത്ത് വിക്കി സ്വാഗതം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
 
<!--table id "mp-topbanner"  has an entry at [[mediawiki:Vector.css]] -->
 
<!--table id "mp-topbanner"  has an entry at [[mediawiki:Vector.css]] -->
{|id="mp-topbanner"  style="width:100%; background:#fff3f3; margin-top:-0.9em; border:1px solid #ffc9c9; text-align:center; -moz-border-radius:10px "
+
{|id="mp-topbanner"  style="width:90%; background:#fff3f3; margin-top:-0.9em; border:1px solid #ffc9c9; text-align:center; -moz-border-radius:10px "
 
|
 
|
 
{| style="width:100%;"
 
{| style="width:100%;"

11:29, 21 ഏപ്രിൽ 2012-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

പരിഷത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം !
ജനകീയശാസ്ത്ര പ്രചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കുചേരാം...