ഫലകം:പ്രധാനതാൾ-കേരളപഠനം

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കേരളപഠനം 2
Keralapadanam Logo.png
"കേരളം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? കേരളം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു " എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനമാണ് കേരള പഠനം . കേരളപഠനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നടക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കുക >>
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:പ്രധാനതാൾ-കേരളപഠനം&oldid=6594" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്