ഫലകം:Campaign Still

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
12:36, 10 ഒക്ടോബർ 2020-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{|id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f9f1d7; margin-top:-0.9em; padding:20px; border:1px solid #BBBBBB; tex...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
കേരള പഠനം റിപ്പോർട്ട്

"കേരളം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു? കേരളം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു " എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനമാണ് കേരള പഠനം .

റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുക >>
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Campaign_Still&oldid=8981" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്