ഫലകം:Imported

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
21:46, 7 മേയ് 2013-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- *>Vssun (moving urlencode outside parameter)
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] 50px ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഫലകങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഫലകമാണിത്.

ഉപയോഗക്രമം

ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഫലകത്തിന്റെ സംവാദത്താളിലോ, വിവരണത്തിലോ {{imported}} എന്നു ചേർക്കുക. ഫലകം ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പേരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പേരിലാണ് മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ {{imported|ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി ഫലകത്തിന്റെ പേര്}} എന്ന രീതിയിൽ നൽകുക.

ഇതും കാണുക

{{#invoke:Message box|fmbox}}

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Imported&oldid=2213" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്