ഫലകം:Right

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
{{{1}}}

Usage

Some {{right|right-aligned words}} in text.

Produces:

  Some

right-aligned words

  in text.

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഫലകം:Right&oldid=2641" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്