ബാലകൃഷ്ണൻ ചെറൂപ്പ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
10:30, 13 മേയ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Vijayakumarblathur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ശാസ്ത്രകേരളം മാസികയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എഡിറ്റർ' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

ശാസ്ത്രകേരളം മാസികയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എഡിറ്റർ

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ബാലകൃഷ്ണൻ_ചെറൂപ്പ&oldid=167" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്