ബേത്തൂർപാറ യൂണിറ്റ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
19:55, 24 ഡിസംബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Rajeshodayanchal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ബേത്തൂർപാറ യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് സ്മിത കെ.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹനനൻ കെ.
സെക്രട്ടറി അശോകൻ കെ.
ജോ.സെക്രട്ടറി ശ്രീതിൻ ചന്ദ്രൻ
ജില്ല കാസർകോഡ്
മേഖല കാസർഗോഡ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ബേത്തൂർപാറ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ബേത്തൂർപാറ_യൂണിറ്റ്&oldid=10280" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്