മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് മനോജ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റസാഖ്
സെക്രട്ടറി യൂസഫ്.വി.ടി
ജോ.സെക്രട്ടറി ഷിയാൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചളവറ
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി&oldid=1791" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്