മുന്നൂ൪കോട്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
22:00, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Devadas (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുന്നൂ൪കോട് യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് രോഹിണീകൃഷ്ണ.പി.ടി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയ പ്രസാദ്
സെക്രട്ടറി ജിതി൯രാജ്
ജോ.സെക്രട്ടറി ബിനീഷ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂക്കോട്ടുകാവ്
'''ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്'''

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി മേഖലയിലെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് മുന്നൂ൪കോട്

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മുന്നൂ൪കോട്&oldid=1475" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്